بوی خــــاکـــــ خیــــــ س خورده
" من عارف دلتنگم، یا زاهد دلسنگ؟ هر روز نقابی زده ام روی نقابی "


وقتى ک حالت خوب نىست ... 

و مثل همىشه تو بغل بالشت گرىه  مى کنى .. 

خستم.

 

+ ^_^ سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 ^_^ 1:32 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


دلم گرفتههههه ...

مى شنوى?رفىق با توام ..

با تو...

با تو دوستى ک هنوز نىمده ..با توام 

هنوز نىمدى ..شاىد هرگزم نىاى

ولى دوس دارم باهات حرف بزنم ..دوست من

بهترىن دوست من ...

دل تنگتم .. براى اىنکه باشى ... بشنوىم ..

و رفىق روزاى تنهاىىم باشى

کجاىى?

کى قراره بىاى ..منو بشنوى

دلم تنگه .. 

کى قراره بىاى و اروشا رو بفهمى ..

وقتى بى دلىل داره گرىه مى کنه ..اون قدر گرىه مى کنه ک هر کى ندونه فکر مى کنه اتفاق وحشتناکى افتاده..

اخه اونا که اروشا رو نمى شناسن ..

نمى دونن اىن وقتا فقط ى رفىق ..ىه دوست .

ىه پناه مى تونه ارومش کنه ..نه با جمله هاى مسخره:چى شده?چرا گرىه مى کنى اخه??

فقط ىه بغل .. و ىه جاى امن .براى اروشا تا اروم شه .بى هىچ حرفى ..

هنوز منتظرم رفىق .زوووودى بىا ...

امروز از اون روزاست !

اروشا ابرى ه ...!

به

+ ^_^ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ^_^ 0:23 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


وقتى دل تنگى ... 

دل تنگ چى ..ىا کى ..نمى دونى

فقط مى دونى اين روزا دل تنگى

دل تنگ ىه ادم ...

دل تنگ بارووون..

دل تنگ دوستات ..

دل تنگ اروشاى قدىمى ..

و شايد همش با هم ... 

همش با هم ...

+ ^_^ شنبه چهارم مرداد 1393 ^_^ 23:58 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


امروز تو زندگى من , بزرگگگگگگ ترىن  معجزه اتفاق افتاد

من امروزو هىچ وقتتتتتتت از ىاد نمى برمممممم ... 

من حلال شدم .. من بخشىده شدم 

باورم نمى شه هنوز 

باورم نمى شه

هى فکر مى کنم الان بهم مى گه نه نه ببخشىد اون حرفم و الکى گفتم .. تو هنوزم بخشىده نشدى:(

باورم نمى شههههههههههه

برات بهترىنارو از خدا مى خوام ...

خودت مى دونى منظورم ب کىه!

+ ^_^ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 ^_^ 4:28 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


خوببببببببب نیستم .همین

حتی تحمل خودمم ندارم ...

دلم یه نفرو می خواد که باهاش باشم تا اروم شم ...

کسی مجبور نباشم جلوش فیلم بازی کنم .. یا جلوش خودمو شاد نشون بدم ..

جلوش اروشای حال نداری باشم که این روزا هست .

و اون مدام بهم نگه .. اهههههه چته اخهههههه ؟؟؟؟؟

 شاد باش دیگه ... دلم می گیرهههه !!

و من برای شادی دلش الکی بخندم .....

 اهههههه بدم میاددد از ادمایی که فقط باید براشون دلقک باشی تا باهات باشن .

 نمی خوام تا مدت ها ببینمشون ...

من دوس دارم با کسایی باشم که حال اروشا براشون مهم باشه ..

حتی وقتی حالش اینجوریه بپذیرنش !

 که الحمدلله هم چین ادمی نیست :(

 

 

+ ^_^ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ^_^ 22:53 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


چ حس خوبيه اين روزا ...

مرسي مهربوووووووون .

مرسى ..

+خدايا شکرت ....

 

+

قد افلح المومنون  !

 

.

+ ^_^ یکشنبه یازدهم خرداد 1393 ^_^ 22:59 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


اینجـــــــــــــا داره میباره ...

 

اروشــا میشنوی ...

اینجا خدا ، از آسمووون عِشق میباره به زمین !

گوش هاتو تیـــز کن. ...

صدای عشق میاد ..

عشق ِ خدا ...

 

+ خدایا شکر واسه یه روز ِ بارووووونی ِ هیجان انگیـــز ِ دیگه !

 

 

+ ^_^ چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 ^_^ 19:1 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
آروم ِ جان ها


                                                                                            

عـاشقم

عاشق ِ همیــن لحظه !

عاشق ِ اینروزهـــآ

عاشق ِ خندیدن کنار ِ دوستانم

عاشق ِ شوخی ها و شیطنتهای دانشگاه

عاشق ِ وقتایی که نمیتونم نیشمو جمع کنم و

تو دلم میگم : ااااا آروشای بی تربیتـــــ !!!! دختر که انقدر نمیخندههههه!!! و بعد ِ چند ثانیه همین جور که نیشم بازه با خودم میگم : ااااا من دووس دارم خو !! به کسی چه!!!

و باز هم چنان لبخند رو لبامه !

مهم نیستـــ آدما چی فکر میکنن مهم اینه که من هیچ منظوری پشتــ ِ این لبخند ندارم !

من خوشم .. هنوز هم خوشم ..شکر ِ خدا

با همه ی مشکلا و مسایلی که پیش اومده ...

من هنوز خوشم ..

میخندم ...

 و این نشانه ی لطفـــ ِ بزرگیه از جانبــ آرام ِ جان ها که همیشه مدیونشم !

خندیدن کنار ِ آدم هایی که دوسشون دارم ...

کمک کردن به اونایی که دوسشون دارم

لبخند رو لبای آدما اوردن

همه و همه دل خوشی های منه !

و مثل ِ همیشه اینا فقطـ به خاطر ِ لطفـــ ِ کسیه مکه دنیامو مدیونشم...

خدای مهربونممم... آروم ِ جونم ..

دوستت دارم :)
+ ^_^ شنبه بیستم اردیبهشت 1393 ^_^ 19:47 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _You're someone who I can share my joy and sorrow

تـــو کسی هستی که میتونم شـــادی و انــدوهمو بــاهاش تقسیمـ کنمـ  


Even if I get drenched in the rain
حتی اگه برمـ تـو بــ ــارون خیسـ بشمـ

Even if I get blown away by the wind
حتی اگه تـو بـــ ــــاد به هر طرفـــ وزیـــــده بشمـ

I will be your umbrella
چتــــ ـــــر تو می مونمـ

I will be your big wall
میخوامـ حصــ ــــار بلنـد تـو باشمـ


+ مرددددددددددددددد  .... اونم ازین نوعش !!


+ ^_^ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 ^_^ 20:6 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+

روزگارتــــ سبــــز آشنای همیشگی ...


+ ^_^ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 ^_^ 19:31 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _