بوی خــــاکـــــ خیــــــ س خورده
" من عارف دلتنگم، یا زاهد دلسنگ؟ هر روز نقابی زده ام روی نقابی "


بارون میاددددد بارووون

خیلییییی خوشگلهههههههههههه 

گریه میکنم ‌.دلم میخواد گریه کنم

و جلوی نی نی کوچولوی درونمو نگیرم

نی نی  کوچولو درونم داره گریه میکنه 

یواشکی سرشو از پنجره میبره بیرون با چشمای خیسش بارونو نگاه میکنه.

باز دوباره میشینه گریه میکنه.

نمدونم چشی شده اینجوری گریه میکنه.

شاید تو دلش پر از غصه های کوچکه ک دوسداره گریه کنه واسشون

و باز یواشکی از پنجره بارونو نگا کنه.

چ بارون قشنگی

+ ^_^ پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴ ^_^ 20:12 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


یه روززززز فوق العاده قشنگگگگگگگگگگگگگگگگ.

بارونم اومد تکمیلش کرد .خدایا شکرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.

خداجووونم میخوای با بارون دیوونم کنی ؟؟؟

عاشقتممممممممممممممممممممممممم خدااااااااااا

+ ^_^ سه شنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۴ ^_^ 23:57 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


فراموش میشویم  ... 

ب مرور .

قطره قطره احساسها ...

چکه میکنند 

و اخرین چکه هایشان هم خشک میشود 

گویی تا کنون هیچ قطره ای نبوده !

 

+ ^_^ یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۴ ^_^ 22:56 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


فراموش میشویم  ... 

ب مرور .

قطره قطره احساسها ...

چکه میکنند 

و اخرین چکه هایشان هم خشک میشود 

گویی تا کنون هیچ قطره ای نبوده !

 

+ ^_^ یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۴ ^_^ 22:55 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


فراموش میشویم  ... 

ب مرور .

قطره قطره احساسها ...

چکه میکنند 

و اخرین چکه هایشان هم خشک میشود 

گویی تا کنون هیچ قطره ای نبوده !

 

+ ^_^ یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۴ ^_^ 22:55 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


فراموش میشویم  ... 

ب مرور .

قطره قطره احساسها ...

چکه میکنند 

و اخرین چکه هایشان هم خشک میشود 

گویی تا کنون هیچ قطره ای نبوده !

 

+ ^_^ یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۴ ^_^ 22:55 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
قدم

رفتم تجریش ...قدم زنون زیر باروووون‌

چقددددد حس زندگی در جریان تجریش و دوسدارممممم

حس حیات .

حس امید 

پر ازززز حسهای شیربنه.

موقع دل گرفتگیها ..جزو جاهاییه ک دل ادمو باززززز میکنه ..

انرژی و ب تمامممم وجود ادم پمپاژ میکنه انگار .

 

+ ^_^ جمعه هشتم آبان ۱۳۹۴ ^_^ 1:29 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


هی بارووووووووووون من عاشقتممممممممممممممممممم

ببار دل نوازززززز تر از همیشههههه  ببارررررررر 

عطرت از شوقققققق لبریزم میکنه و از عشقت سیراااااب 

بارووووون باز هم ببار 

هربارررررر با باریدنت عاشششششق تر میشم .

عاشقتممممم بارون دلرباااااااای من 

خدایا شکرررررررررررت .شکرررررررر

عطر حضورت با باریدن بارون بیشتر از قبل همه ی شهر رو گرفته .

خدای قشنگمممم نکنه با بارون .. داری دلبری میکنی و عطرافشانی؟!

عطرت همه جای شهرو گرفته ... قلبهارو پر کرده ...

بارونت دلها رو ارووووم کرده و شادی و ارامش هدیه اورده

....خدایااااااا عاشق هدیه هاتمممممم...

من ب تو محتاجممممم خدای زیبااااااااای من ...

زیباترین.

+ ^_^ پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴ ^_^ 12:58 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


هی بارووووووووووون من عاشقتممممممممممممممممممم

ببار دل نوازززززز تر از همیشههههه  ببارررررررر 

عطرت از شوقققققق لبریزم میکنه و از عشقت سیراااااب 

بارووووون باز هم ببار 

هربارررررر با باریدنت عاشششششق تر میشم .

عاشقتممممم بارون دلرباااااااای من 

خدایا شکرررررررررررت .شکرررررررر

عطر حضورت با باریدن بارون بیشتر از قبل همه ی شهر رو گرفته .

خدای قشنگمممم نکنه با بارون .. داری دلبری میکنی و عطرافشانی؟!

عطرت همه جای شهرو گرفته ... قلبهارو پر کرده ...

بارونت دلها رو ارووووم کرده و شادی و ارامش هدیه اورده

....خدایااااااا عاشق هدیه هاتمممممم...

من ب تو محتاجممممم خدای زیبااااااااای من ...

زیباترین.

+ ^_^ پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴ ^_^ 12:58 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


هی بارووووووووووون من عاشقتممممممممممممممممممم

ببار دل نوازززززز تر از همیشههههه  ببارررررررر 

عطرت از شوقققققق لبریزم میکنه و از عشقت سیراااااب 

بارووووون باز هم ببار 

هربارررررر با باریدنت عاشششششق تر میشم .

عاشقتممممم بارون دلرباااااااای من 

خدایا شکرررررررررررت .شکرررررررر

عطر حضورت با باریدن بارون بیشتر از قبل همه ی شهر رو گرفته .

خدای قشنگمممم نکنه با بارون .. داری دلبری میکنی و عطرافشانی؟!

عطرت همه جای شهرو گرفته ... قلبهارو پر کرده ...

بارونت دلها رو ارووووم کرده و شادی و ارامش هدیه اورده

....خدایااااااا عاشق هدیه هاتمممممم...

من ب تو محتاجممممم خدای زیبااااااااای من ...

زیباترین.

+ ^_^ پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴ ^_^ 12:57 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _