بوی خــــاکـــــ خیــــــ س خورده
" من عارف دلتنگم، یا زاهد دلسنگ؟ هر روز نقابی زده ام روی نقابی "


بارون اومدددددددد ..

با همههههههه ى قشنگياش بازم اومدددددد .. دلمو با خودش برد .

چند روز پىش حس کردم , چقد همه چى فرق کرده

نمدونم چى فرق کرده

اروشا فرق کرده

دوستاش فرق کردن

ىا هرچىز دىگه

اما

اروشا باورش نمىشد ..

دىگه کنار اون کساىى ک باهاشون مدتهاااااا راحت بود,دىگه راحت نبود

خودش نبود .

اصلا نمتونست واقعى و از ته دل بخنده

مىدونى

پىش هرکسى نمىشه از ته دل خندىد ..

بعضىان ک فقط مىتونى کنارشون از ته دل بخندى و خوش باشى و حس ارامش کنى

خىلى ام زىاد نىستن ...

اما هستن ...

 کاشکى همه , ازون ادما تو زندگىشون داشه باشن

 

چند وقت پىش حس کردم ,, من دىگه متعلق ب جمع دوستاى قدىمم نىسم

خودمم ترسىدم ازىن حقىقت .

اما واقعىت اىن بود ک اروشا فرق کرده .اما اون رفىقاى قدىمى هنوز ,اروشاى چندسال قبل تو ذهنشونه .اىن حالمو بد مىکنه.

من اروشاى شش سال پىش و پنج سال پىش نىستم.من اروشاى الانمممم.

درست همىن الان .

اروشاى متفاوت با سالها قبل .

من ى دختر با ى سرى خصوصىات جدىدم .

گاهى وقتا ادماى قبلى زندگى,نمخوان بفهمن ک تو دىگه عوض شدى,

دلم اوناىى و مى خواد ک اروشاى واقعى و مىشناسن .

اروشاى بدوووون ماسک و نقاب .

ىکى از دوستام هست ک منو بى نقاب دىده .

خوشحالم ک دارمش .و منو بدووون نقاب,ب عنوان دوستش انتخاب کرده.خداروشکررر

+

باروووون بباااااار,,

چقدددددددد دوستت دارم .

تو جزو اون چىزاىى هستى ک هىچ وقت ازت زده نمىشمممممم ...

خداىا شکرت .

 

+ ^_^ پنجشنبه نهم بهمن 1393 ^_^ 22:20 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


+

ببىن معشوقه ام باشى ,

اول خودشون مهمن .بعدا معشوقه بدبخت!

 

هىچ وقت فکر نکن ک کسى هست ک اولوىت اولش تو باشى .

همه اوللللللل خودشون .بعدا تو .

اىنو حکککک کن تو ذهنت

توقعتم بىار پاىىن از ادماى اطرافت .

+ ^_^ دوشنبه بیست و نهم دی 1393 ^_^ 18:15 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


 

به نام خدای مهربونم که اولین بار عاشق اون شدم . 

همیشه به خودم می گفتم اروشا چرا عاشق نمیشه .نکنه قلب نداره . 

اروشای یخی .. 

اما این روزا فهمیدم عاشقم 

عاشق 

قلبم تاپ تاپ میزنه واسه معشوقم 

همش تو فکرشم و باهاش حرف میزنم و حضورشو حس میکنم 

معشوووق من ... 

کاشکه توام دوسم داشته باشییییییییییییییییییییییییییی 

تو بهترین کسی هستی که میشه عاشقش شد 

این روزا همه دنبال یه معشوقه ی موفق و زیبا و مهربون و خوش اخلاق و با درایت و دوست داشتنی ان 

همههههههههههههههه اینا رو تو داری .. 

تو کاملللللللللللللللللل ترین هستی  

نمیشه دوستت نداشت 

خیلییییی دوستت دارم  

و میدونم 

هیچ جاااااای دنیا بهتر از رسیدن به تو نیست 

خیلی دوستتتتتت دارم  خدا جونم 

تو بهترین معشوقه ی دنیاییییییییییییییییییییییی . 

 

از طرف یه عاشق .

+ ^_^ دوشنبه بیست و نهم دی 1393 ^_^ 13:2 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


با بعضى اهنگا بدجور خاطره دارى,,

جورى ک بعد شنىدنش بعد مدتها عجىب حالت دگرگون مىشه

+ ^_^ شنبه بیستم دی 1393 ^_^ 22:57 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


با بعضى اهنگا بدجور خاطره دارى,,

جورى ک بعد شنىدنش بعد مدتها عجىب حالت دگرگون مىشه

+ ^_^ شنبه بیستم دی 1393 ^_^ 22:57 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


 

بسم الله الرحمن الرحیم 

به نام خدایی که میدونه کی باران ببارونه ... 

خدا جووووووونم مثل همیشهههههه،به موقع بارون باریدن گرفت . 

مرسی که حواست هست ... 

گاهی فکر میکنم که  

شاید یه نفر تو این دنیا هست که درستتت هم زمان با من  

دلش میگیره و تو برا دل پاک اون  

بارون میفرستی تا شاااد و ارووم بشه . 

نمیدونم .شاید ..  

در هرحال هدیه ی قشنگت مثل همیشه خیلیییییییی حالمو خوب کرد . 

مهربووونی تو ،انتها نداره .... 

دوستت دارم بهترین من . 

هیچ وقت فراموشم نکن خدا . 

+ ^_^ یکشنبه سی ام آذر 1393 ^_^ 0:6 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


 شاىد ب نظر بعضى ها , اروشا خوشى زده زىر دلش,,,

ىا اىنکه ب نظر خىلى ها ممکنه مشکلات و افکار من مسخره باشه ..

امااااااااا

آى ادمااااااا ک فکر مى کنىن تو دنىا فقط خودتون تو زندگى مشکل دارىن و بقىه رو نمى فهمىن ک چطور تو مشکلاتششون غرقن و دست و پا مى زنن ,,,,

ب خدا هرکس تو زندگىش مشکلاتى داره ..مشکل هر کسى ام برا خودش ب اندازه کافى بزرگ هست ...اىنو بفهمىم و بهش احترام بزارىممممممم

 

اىن روزها پشت ظاهر خندون اروشا ,کلى حرف هست .کلى فکر هست ..کلى ذهنش شلوغه ..

اين روزا اروشا تنهاىى ىه خروارررررر فکر و دلهره و نگرانى ب دوش مىکشه ..

ب درک ک بعضىا حتى نگرانىهامو ب مسخره مىگىرن   ..

ب درک برا بعضىا اروشا خل و چله ک ب اىن چىزا فکر مىکنه

ب درککککک ک بعضىا موندن ک اروشا داره چى کا مىکنه دقىقا تو زندگيش????

ب درککککککک .

ادما ... ادما ... 

اروشا رو نمى فهمىن .. حرفاشو .فکراشو ..

نمى فهمىن تو ذهنش هم زمان ب چند تا مساله داره فکر مى کنه ..

پس ...پسسسسسس ... اظهارنظر نکنىن !!!!!!

تا وقتى تو وضعىتى ک اروشا هست قرار نگرفتى و شراىطشو لحظه لحظه تجربه نکردى حرفى نزنننننن .نظرى نده ....

کاش کسى مى فهميد ک تو دل اروشا چ خبره .تو فکرش چ خبره  

کاش مىدونست.کاش کمکش مى کرد .

 

 

+ ^_^ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 ^_^ 15:6 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


 

هـوای خـونه برگشتــه

تمــومـ جــادهـ بــارونــه ...  

یــهـ حـسـی تــو دلــمـ میــگـه ...

تـــ ــو نـزدیکی بـه این خــونـهـ !

+ ^_^ دوشنبه پنجم آبان 1393 ^_^ 20:32 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
منم دیــگهـ .....

 

نوشته ی اروشــــا ...مال یکـــــ سال پیــشه !!

...

..

..

..

منمـــ دیگه ... گــاهی میشینم و عینک خنده دارم با آن قابِ بزرگ ِ بدون شیشه اش را میزنم

و لَبِ لوی انــاری ام را کنار خودکارهای رنگی و ماژیکـــــ هایم روی میز کوچیکم میگذارمــــ

کتاب هـا و جزوه هایم را باز میکنم ...

دورم پراز خودکارهای رنگی و کاغذ شده !

عینک ِ خنده دارم را زدم و ادای آدم های درس خون را درمیاورمـــ ...

بعد که خسته میشم بلند میشم و میرم آهنگ شاد ِ خارجی ِ موردعلاقمو میزارم و واسه خودم میرقصم و بالا و پایین میپرمــــ

خودم به حرکات ِ خودم میخندم

و بعدم یه شیرقهـــوه ی داغ درستـــ میکنم

و برمیگردم سر ِ درسمــ باز مثل ِ درس خون ها عینک اَلَکیم را میزنمـــ

و مثل ِ تو فیلما کمی قهوه میخورم و کمی درس میخونم .

آخ اگه بدونی چه مزه میده وقتی داری درس میخونی و موبایلت کنارته ....

زنگـــــ ِ اس ام اسِت بلند میشه

و تو چون مثلا" حواست به درسه محل نمیزاری ....

یکم میگذره و میبینی نمیتونی صبر کنی ...

جوری که اصلا" معلوم نیست عجله داری ببینی کیه ...

گوشیت رو ورمیداری و اس ام است رو میخونی ...

وسط ِ درسم که مزه ی اس ام اس بازی با همه ی وقتای بیکاری فرق داره ...

اصلا" یه مزه ای میده...آدم خودش میمونه 

 هرچند وقت جواب ِ اس ام اس ِ دوستت و میدی و کمی هم درس میخونی ...

 

 

 

 

 

+ ^_^ دوشنبه پنجم آبان 1393 ^_^ 20:27 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
قرارمان !!

قــرارمــان روز بـارانیستــ ... هرجــا هـروقتــ بـاران که بــاریــدن گرفتـ ... وعـده ی مــاستــ ... من در کوچــه و خیـابانمـ ... و تــو در کوچه و خیـابان .... تو هرجا .. و من ... هرجــای دیگـر ... مهمـ نیستــ مهمـ وعده ی مـاستـ که هربـار ، با بــاریــدن بارانـ برپــاستــ ! این یکــــ روز اسـتـــ ... فقطـ کمی خــاص ! شروع صبح ... دیــدن هــوای بـارانی ... لبخـند نقش بستـه روی صورتـــ .. لباس به تن کردن ! آمـاده شدن ... بیرون زدن از خــانه ! دویــدن مسیــر ... سـوار اتـوبوس شدن ... کشیدن شکل قلبــ روی بخار شیشه ی اتـوبوس . و این یک وعـده استـ .. فقط کمی عجیبـــ ... فقطـ کمی خــاص اتوبوس ایستـــاده .. دوییــدن .. دویــدن تا رسیـدن به وعده ....! دیـدن یکـ منتـظر ! به همـ رسیــدن ... ! لبخنــد عشــق و یکــ دنیا آغوش و بوسه ای گرمـ در هــوای سرد بــارانی ! و شروعـ یکـــ روز خـاص دیگر از نــو ! راه رفتن ... دستـ در دستـ همـ نگـاه ها گرمای دستـت ها گرفتن بازو ... خندیدن و باز همـ قدم زدن ! اروشــــآ
+ ^_^ دوشنبه پنجم آبان 1393 ^_^ 20:21 ^_^ آروشـــــــــا
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _